Du er her: Hjem Nyheder


 

 

12. februar 2018

 

 

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2018

 

Onsdag den 12. februar 2018 kl. 19.00

 

 

 

DAGSORDEN:

 

1)        Valg af dirigent

 

2)        Orientering fra Hovedbestyrelsen

             v/ Hovedformand Mads Warming

 

3)        Indkomne forslag

 

            - forslag skal være hovedformanden i hænde senest 22. marts 2017

 

4)    DGI tilbud om samarbejde om Outdoor motion


            Der skal gives tilsagn fra afdelinger der er interesseret i at deltage.   

 

5)    Gennemgang af forslag til nye vedtægter

Dette er en overordnet gennemgang af væsentlige ændringsforslag til vedtægter, foranlediget af strategi arbejdet 2016: Ændringsforslagene fremsættes til afstemning på ekstraordinær repræsentantskabsmøde torsdag d. 27 april 2017.

Forslag er ikke til afstemning på ordinær repræsentantskabsmøde.

 

6)    Eventuelt

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Aarhus Idrætsforening af 1900, Observatoriestien 1, 8000 Aarhus C

Du er her: Hjem Nyheder