Du er her: Hjem Nyheder


 

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2018

Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Hovedbestyrelsens beretning for de forløbne 12 måneder

3. Afdelingernes og evt. udvalgs korte beretninger

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse (1.1. - 31.12)

5. Hovedbestyrelsens handlingsplan og budget – herunder fastsættelse af afdelingernes kontingent til Aarhus 1900

6. (for det efterfølgende regnskabsår)

7. Indkomne forslag

8. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen (2 i lige år/3 i ulige år)

9. Valg af 2 suppleanter til hovedbestyrelsen for 1 år (suppleant med flest stemmer er 1. suppleant)

10. Valg af 1 revisor for 2 år (lige år)

11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år

12. Eventuelt

 

 

 

 


 

 


 

 

12. februar 2018

 

 

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2018

 

Onsdag den 12. februar 2018 kl. 19.00

 

 

 

DAGSORDEN:

 

1)        Valg af dirigent

 

2)        Orientering fra Hovedbestyrelsen

             v/ Hovedformand Mads Warming

 

3)        Indkomne forslag

 

            - forslag skal være hovedformanden i hænde senest 28. januar 2018

 

4)    DGI tilbud om samarbejde om Outdoor motion

            Der skal gives tilsagn fra afdelinger der er interesseret i at deltage.   

 

5)    Gennemgang af forslag til nye vedtægter

 

6)    Eventuelt

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Aarhus Idrætsforening af 1900, Observatoriestien 1, 8000 Aarhus C

Du er her: Hjem Nyheder